Kvartal 1 EKKO Lillestrøm og Intro

Kvartal 1 består av to bygg, EKKO Lillestrøm (Brogata 7)  og INTRO (Kirkegata 14).

Denne eiendommen ligger ved siden av kulturparken, som ligger i Kulturkvartalene.

Det er svært sentral beliggenhet, med Lillestrøm kollektivterminal i umiddelbar nærhet.

Kulturparken P-hus med 50 p-plasser.

Bygget EKKO står for Entreprenørskap, Kunnskap, Kultur og Oppdagelse.

I dette bygget har finner du bibliotek i tre etasjer, resten av bygget er kontor lokaler.

Kulturparken Phus ligger i underetasjen med 50 p-plasser.

 

INTRO står for introduksjon til kulturen, og huser Lillestrøm Kulturskole og et Øve hotell.

Prosjektet er på 13.000 m2 fordelt på ca 50 % kultur og 50 % nærings arealer.

 

Vi har har stor fokus på bærekraft, og dette bygget er energiklasse Grønn A og Breeam Nor Excellent sertifisering.

Fokusområdene innen bærekraft har vært både innen miljø, økonomisk og sosialt perspektiv.

 

 

Signal

Byen handler om kommunikasjon. Møter mellom mennesker. Formelle og uformelle rom hvor folk omgås, idéer utveksles og meningsbrytning foregår. Små og store signaler vi sender hverandre, på jobb, på byen, alene eller sammen. God kommunikasjon er forutsetningen for alt. Det gir byen ferdselsårer, gode byrom og gode bygg. Byen på sitt beste, evner å inspirere med en god miks av kultur, handel, arbeidsliv og mennesker som tar bygulvet i bruk. Slik skapes utvikling.   Et signal om utvikling Signal bringer disse elementene sammen. Signal skal skape møtepunkter mellom mennesker og legge til rette for et variert og moderne arbeidsliv midt i hjertet av Lillestrøm. Signal vil utvikle byrommet avgrenset av torget i nord, Solheimsgata i øst, Voldgata i sør og ferdselsåra Storgata i vest. Med Signal vil sentrum revitaliseres og Lillestrøm få den naturlige døgnpulsen byen fortjener. Signal vil ha en god sammensetning av næring, hotell og leiligheter, samt restauranter, handel og møteplasser på gateplan. Vi skal gi rom for små og store signaler! Samtidig sendes et signal til omverdenen. Vi ønsker å sette en standard for byutvikling og byggemetode. Signal utvikles gjennomgående med fokus på grønne tak, optimale solforhold, smarte materialvalg og fornybare energiløsninger. Prosjektet i sin helhet vil bli miljøsertifisert med et mål om BREEAM-NOR sertifisering. Det gjør vi både fordi verden trenger det og fordi et dynamisk arbeidsliv krever det. Det moderne bymennesket vil bo og jobbe i en fremtidsrettet by. Hvor bransjer møtes og innovasjonstakten er høy. Hvor ting fungerer og er tilrettelagt, med smarte løsninger og arealeffektive kvaliteter. Slik en moderne by bør være.   Historiske signaler Signalet vi sender kan spores helt tilbake til Lillestrøms spede begynnelse. Det verneverdige telegrafbygget, sammen med jernbanen, representerte sin tids kommunikasjonssprang, og muliggjorde utvikling, handel og velstand. Telegrafbygget vil stå som et smykke i en moderne bygningsrekke, og selv om telegrafens instrumentpaneler for lengst er slått av, vil bygget fortsatt sende signaler om hva som skal til for å skape en god by: Kommunikasjon mennesker imellom.

 

Atrium kvartalet – Storgata 1-5

Lillestrøm Delta AS forvalter eiendommen pva Delta Storgata 1-5 AS. ATRIUM-kvartalet består av et nybygg samt fire separate hus nederst i Storgata (Storgata 1 til 5). I Storgata 1 finner du den meget populære restauranten Casa Mia Ristorante! I Næringslokalene i 1. etasje av ATRIUM finner du spennende konsepter innen hus & hjem som Bolia og Kvik Kjøkken.

ByHaven – Storgata 8-12

Lillestrøm Delta AS forvalter eiendommen pva Lillestrøm Byutvikling AS. ByHaven er fellesbetegnelsen på et meget sentralt kvartal som grenser ut mot Gågata, Voldgata, Adolph Tidemandsgate og Torvgata. Bygget består av en Næringsseksjon på gateplan samt kontorbedrifter i Storgata 8B og Storgata 10. På gateplan finner du spennende konsepter som Christiania Glasmagasin, Specsavers, deg & meg, Keiser fruktmarked, Skousen og et helsesenter for hund og katt og ikke minst en meget populær restaurant Mirabel i Storgata 8. Bygget har et stort, offentlig parkeringsanlegg i kjelleren med 164 plasser.

23-01-01 STG 23 2

Storgata 23

Storgt_23_025 - lav pixelStorgt_23_033Storgt_23_027Storgata 23 - lav pixel - uteplass

Storgata 23 har en fantastisk fin beliggenhet på hjørnet i  gågata i Lillestrøm Sentrum.

 

Den ligger ved siden av kjøpesenteret Lillestrøm Torv, og med umiddelbar nærhet til hyggelige nisjebutikker, restauranter og serveringssteder.

Eiendommen blir brukt til servering og uteliv, og har i lang tid vært et kjent utested i byen.

Foto: Erik Burås/Real næringsmegling AS

 

STG 25, red pix

Storgata 25 B

Trapp _lavoppløseligSTG 25 2, red pixSTG 25, red pix

Storgata 25B er et kombinert handel og kontor bygning i Lillestrøm Sentrum. Fantastisk 1.etasje med gode lysforhold og eksponeringsmuligheter.

Eiendommen er nabo til Thon Hotell i Storgata. Den er eiet av Delta Storgata 25 AS.

Eiendommen består av 4 etasjer  Det er et betydelig utviklingspotensialet på eiendommen.

bilde Borggården

Borggården

borggården gatebilde 2 borggården oversikt bilde 2 Borggården oversikt bilde 1, l borggården oversikt bilde 4 borggården oversikt bilde 3 borggården gatebilde 3 borggården gatebilde 7Borggården er et kvartal i Lillestrøm Sentrum som ble oppført i 1987/88. Eiendommen består av 4 etasjer hvor de 3 øverste etasjene utgjør tilsammen 59 boligseksjoner og 1 etasje består av næringsarealer på ca 3.816 m2.

Det er god parkeringsdekning på eiendommen.

Eiendommen ligger i Kirkegata og har en sentral beliggenhet ift Kulturkvartalene.

Solsiden -Torvet 1-3

Lillestrøm Delta AS forvalter eiendommen pva Torvet Øst Lillestrøm AS. Kvartalet sto ferdig november 2004 og fikk navnet Solsiden. Bygget ligger ved Torvet i Lillestrøm – med gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet. Bygget er karakteristisk fordi det består av 7 ulike fasader fordi intensjonen ved byggingen var å gjenskape et småbymiljø. Her finner du spennende konsepter som Jernia, Sophie, Vivikes, Studio Alf og ikke minst en populær restaurant med byens flotteste uterestaurant på Torvet – og Top Temp Bemanning, advokatkontoret Mageli, Stamina Helse og Utleiemegleren i 2. etasje.