BYUTVIKLING

Byutvikling

Tanker om byutvikling
Lillestrøm sentrum består kun av 12-15 kvartaler, og rundt disse finner vi havebyen; boligområdet som lever uforstyrret av bykjernen. I kvartalene rundt kollektivterminalen har vi tatt vare på historien og de gamle bygningene, og et fremtidig parkområde vil gi en myk overgang mot den nye bebyggelsen. I Lillestrøm Syd er historien tatt vare på gjennom Tærudgårdene.

Lager vi et fremtidsbilde av Lillestrøm, tenker vi oss en utvikling av områdene langs jernbanen fra stasjonen til Stortorvet. Videre en utvikling av området langs Storgata fra kirken til Kjeller – enten flyplassen legges ned eller ikke. Vi må styrke denne aksen for å trekke Kjellermiljøet nærmere til sentrum. I tillegg ønsker vi at det utvikles en bystruktur mellom Lillestrøm og Strømmen. På lang sikt vil dette området vokse sammen, slik at vi får en storby her på Romerike.