Fagkunnskap og yrkestolthet gjennom god drift

“Fagkunnskap og yrkesstolthet gjennom god drift” er slagordet vårt. Vi er opptatt av å bidra positivt til byutviklingen og vi tenker derfor langsiktig. Gjennom aktive bygulv, helhetlig tankegang, god arkitektur, varige materialer og med respekt for omgivelsene engasjerer vi oss i byutviklingen i Lillestrøm.

Kompetanse og fagkunnskap er vikitg for oss. i Lillestrøm Delta har vi flere byggdrifter og fagbrev innen tømrer, murer, elektriker, eiendomsmegler for å nevne noe.

Vi har lange tradisjoner med håndverk fra våre eiere, som gjør at vi etterstreber fagkunnskap sammen med yrkesstolthet i vår daglige drift.

Byggdrift som fag er et relativt nytt fag, og Lillestrøm Delta tar aktiv del i utviklingen av faget.

Lillestrøm Delta har stort fokus på bærekraftig eienomsforvaltning. vi ser derfor etter gode løninger som har fremtidens bærekarfige fokus.

Vi er også opptatt av å samarbeide med våre leietakere, da det er viktig for oss at disse trives i våre lokaler. Derfor gjennomfører vi stadig tilpasninger til leietakernes behov og ønsker. Dette gjelder også leietakere som ønsker større eller mindre lokaler. Vi har i dag over 300 leietakere og et godt utvalg av ulike sentrale lokaler.