Historikk

Historie:

Lillestrøm DELTA AS (tidligere Lillestrøm Banken Eiendom AS) ble stiftet den 3. juli 2006, og vi driver vår virksomhet fra våre kontorer på Torvet i Lillestrøm. Hensikten med selskapet er å investere i og utvikle eiendomsprosjekter, samt å ta aktivt del i utviklingen av Lillestrøm området. Vårt engasjement i Lillestrøm 2020, Lillestrøm Gårdeierforum, Lillestrøm Kultursenter og Lillestrøm Sportsklubb er eksempler på dette. Vi regner også Skedsmo Kommune som en samarbeidspartner i utviklingen.


Sentrale Lillestrøm:

Lillestrøm sentrum er – og vil fortsatt være en del av de mest attraktive etableringsområdene i Norge. Beliggenheten kan ingen ta fra oss, og infrastrukturen blir bare bedre og bedre. Togene går med 10 minutters mellomrom til og fra Oslo, og flytoget stopper på Lillestrøm.

Vi ser fra de store aktører i utlandet at trenden går fra stadig større kjøpesentra mot en renessanse for bysentra. Denne utviklingen er vi naturlig i gang med i Lillestrøm! Bykjernen har igjen fått en større aktualitet. Gågaten ble ferdigstilt høsten 2009 og Lillestrøm har blitt en levende by som fortsatt pulserer etter vanlig arbeidstid. Den store etableringen av restauranter og utesteder har vært viktig for å få til denne utviklingen. De er ikke bare steder hvor folk slukker tørst og sult, men fungerer også som viktige sosiale møteplasser. Byens utearaler – det offentlige rom – må også fremheves. De er møteplasser som også tiltrekker folk og skaper et positivt miljø. De siste to årene har vi etablert mange forretninger på gateplan, som har gjort byen mer interessent som handelssted.  Og sist, men ikke minst har vi også et kjøpesenter midt i byen slik at de som ønsker å gå tørrskodd og gjøre sine innkjøp “under tak” selvfølgelig kan gjøre det!

Sammen tilbyr dermed Lillestrøm en spennende mix av tilbud som bidrar til at vi får et livskraftig område i utvikling, hvor folk foretrekker å handle, ønsker å bo – og bedrifter ønsker å etablere seg. Lillestrøm Delta’s rolle i dette er at vi ønsker å fremstå som en ansvarlig og lokal eiendomsutvikler som vil ønsker det beste for innbyggerne, brukerne og næringslivet i Lillestrøm!