Utvikling gjennom samarbeid

“Utvikling gjennom samarbeid” er slagordet vårt. Dette ble valgt for å vise at selskapet allerede fra starten av valgte en samarbeidslinje, og aktivt ønsker å trekke andre lokale krefter inn i utviklingen av Lillestrøm.

Dette fordi vi fortsatt mener vi er best tjent med et bredt samarbeid. I 2011 nådde vi en størrelse som overskred det som LillestrømBanken kunne eie i eiendomsaksjer. Vi gikk derfor ut og søkte nye eiere slik at vi i dag fremstår med større tyngde og enda bedre forankret eiermessig her på Romerike.

Vi er derfor fortsatt opptatt av å jobbe sammen med andre aktører i bransjen, så vel som med Skedsmo Kommune. På denne måten kan vi sammen ta del og styre den kommende utviklingen av byen vår!

Vi er også opptatt av å samarbeide med våre leietakere, da det er viktig for oss at disse trives i våre lokaler. Derfor gjennomfører vi stadig tilpasninger til leietakernes behov og ønsker. Dette gjelder også leietakere som ønsker større eller mindre lokaler. Vi har i dag 150 leietakere og et godt utvalg av ulike sentrale lokaler.