park_nov_light

Kvartal 1 Byggeprosjekt

Her er informasjon om Kvartal 1 Byggeprosjekt.

2020:

August:

Sluttført setting av stålkjenre peler og støp av disse. Utgraving tomt pågår. Første støp av kjeller og pumpehus.

 

Juli:

Utgraving av tomt startet opp. Støpt magerbetong i bunn. klargjort til kapping av peler. Starter opp med fundament for pelehoder og støpe bunnplaten etter ferien. God sommer:-)

20-07-10 utgraving 3 20-07-10 utgraving 1 20-07-10 mager støp

 

Juni:

Peling pågår. Oppstart arbeider i Brogata, ny PS er spuntet. skal stå i U2 i Kjeller i Kvartal 1. VA anlegg ferdig prosjektert. Foringsrør for pel satt og feridgstilles. Stålkjerne peler begynt montasje. opp til 100 m lange pel. Det skal støpes mellom foringsrør og pel. Råbygget ferdig prosjektert i 3D, og går til produksjon nå, med oppstart montasje på byggeplassen i Oktober.

20-07-01 støp av pel

20-06-10 3D modell VA anlegg20-06-17 stålkjerne pel20-06-17 foringsrør med pel20-06-17 foringsror20-06-19 spunt ny PS

20-06-21 RIB 3D modell20-06-21 RIB 3D modell ver 2

Mai:

Arbeider med peling og VA infrastruktur i Bro gt og rundkjøringen.

20-05-01 kum 20-05-12 kum med strømpe 20-05-12 strømpe 20-05-12 strømpe1 20-05-18 peling

April:

Prosjektet driver med peling, utbedring av overvannsledning i rundkjøringen i Jonas Lies gt, og pumpestasjonen

20-04-02 pumpestasjon 1 20-04-02 pumpesatsjon bilde 220-04-20 eksisterende pumpestasjon 20-04-01 rundkjøringen 20-04-01 arbeid i rundkjøringen20-04-20 spunt rundkjøring20-04-02 spunt rundkjøringen20-04-02 peler satt20-04-20 føringsrør

Mars:

se youtube av byggestart for prosjeket:

https://youtu.be/njz7mDaA-EU

Peling i gang. ca 84 m til fjell.

20-03-06 peling 20-03-06 peling føringsrør 20-03-06 peling 3 borrhode20-03-26 bilde fra Brogt20-03-27 peling ved JLG

Markering av oppstart av byggeprosjektet.

20-03-02 ordfører 20-03-02 ordfører 2 20-03-02 publikum 20-03-02 publikum 220-03-06 RB oppslag

 

Februar:

Prosjektering av omlegging av ledninger og ny pumpestasjon i Brogata integret i EKKO:

20-02-27 pumpestasjon i Brogt 20-02-27 omlegging av ledninger i Brogt

Spunt og Pelemaskiner på tomten

20-02-27 maskiner

oppstart med spunt av tomten

spunt feb 2020 spuint feb 2020

2019:

Desember:

IG på prosjektet fra kommunen.

November:

27.11.19 – enstemmig vedtak i Hovedutvalg Miljø og Samfunn av Estetikk og utomhusplan.

Fasader til behandling i HUT vedr. rammetillatelse.

park_nov_light IMG_7716_sommer_nov_light IMG_7417_sommer_nov_light IMG_2150_sommer_ean_1_light Inngang fasad_02_nov fasad_01_nov fasad 03_nov Brogata_kirkegata overview_nov fasad_04_nov

Oktober:

Oppdatert utomhusplan sendt over etter innspill fra kommunen.

Prossess videreført med plan og byggesak vedr fasader.

September:

Diskusjon med plan og byggesak vedr fasadeutforming og materialer.

August:

Rammesøknad sendt

IG på VA arbeider sendt.

park_Hovedbilde_4500pix IMG_7716_sommer_4500 pix IMG_7417_sommer_4500pix IMG_2150_sommer_ean_4500pix IMG_7501_sommer overview IMG_7501_sommer fasad_04 fasad_03 fasad_02 fasad_01

 

Juli:

1 juli åpnet gateterminalen i Jonas Lies gt.

gaeterminal 1 juli gaeterminal 1 juli v2

Søknad om omlegging av VA anlegg i Brogata sendt kommunen

Juni:

Spunt mot gateterminalen satt.

spunt maskinspunt nr 2spunt satt

 

Mai:

Regulering vedtatt

Søknad IG spunt mot ny gateterminal

April:

Søknad rive Kirkegaten 14 godkjent

Riving K14

 

 

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>