Kvartal 8 – Storgata 9-11

Nytt reguleringsforslag:

Juli 2020 sendte Lillestrøm Eiendomsutvikling AS inn nytt reguleringsforslag etter en prosess som startet opp i 2018.

Nytt byplangrep:

Det har vært avholdt en medvirkningsprosess der ungdom, næringsdrivende rundt torvet, tilgrensede boligsameier og kommunen sammen har tegnet ut fremtidens Bytorg. Et resultat av denne er å knytte Storgata og Tovet bedre sammen. Det dannes en ny plass i Storgata, med gode solforhold, som aktiviserer og knytter Lillestrøm viktigste byrom sammen. Det nye torget er på ca 600 m2, dvs at nesten hele grunnflaten der Storgata 11 ligger i dag blir nytt bygulv.

Innhold:

Prosjektet skal bidra til å få liv i Sentrum og byen. Nye Kvartal 8 vil bestå av en kombinasjon av servering, handel, arbeidsplasser, hotell og bolig. Dette vil bidra til flere folk i Storgata og Torvet. Det blir aktivitet til alle døgnets tider, som gir god puls til byen og en trygg by. I Kvartal 8 tilrettelegger vi for bolig for ca 400 mennesker, ca 500 arbeidsplasser og et hotell som  genererer ca 50.000 gjestedøgn i året.

Høyder og bærekraft:

Det er tatt utgangspunkt i gjeldene regulering.  Prosjektet prøver å forene høydene til bebyggelsen i Storgata i Vest  mot nye høyder i Meierikvartalet mot Solheimsgata i Øst.  Dette gir en opptrapping av bygningene, med vestvendte flotte balkonger for boligene. Næringsarealene vil i hovedsak ligge inntil Solheimsgata. Det legges opp til attraktive og gode næringsarealer som vi håper vil tiltrekke nye kontor bedrifter til Lillestrøm.  Det skal bli attraktivt å ha kontorlokaler i Kvartal 8, derfor må næringsarealene utformes med gode løsninger for arbeidstakerne. Vi har også stort fokus på bærekraft i prosjektet, og vil bygge innenfor kjente miljøstandarder. BREEAM NOR Excellent nivå ligger til grunn for næringsarealet.

Vi mener prosjektet er vesentlig bedre enn gjeldene regulering, og ser frem til å få reguleringsplanen behandlet og godkjent i Lillestrøm Kommune. Dette er et svært viktig byutviklingsprosjekt for Lillestrøm.

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>