Signal

Byen handler om kommunikasjon. Møter mellom mennesker. Formelle og uformelle rom hvor folk omgås, idéer utveksles og meningsbrytning foregår. Små og store signaler vi sender hverandre, på jobb, på byen, alene eller sammen. God kommunikasjon er forutsetningen for alt. Det gir byen ferdselsårer, gode byrom og gode bygg. Byen på sitt beste, evner å inspirere med en god miks av kultur, handel, arbeidsliv og mennesker som tar bygulvet i bruk. Slik skapes utvikling.   Et signal om utvikling Signal bringer disse elementene sammen. Signal skal skape møtepunkter mellom mennesker og legge til rette for et variert og moderne arbeidsliv midt i hjertet av Lillestrøm. Signal vil utvikle byrommet avgrenset av torget i nord, Solheimsgata i øst, Voldgata i sør og ferdselsåra Storgata i vest. Med Signal vil sentrum revitaliseres og Lillestrøm få den naturlige døgnpulsen byen fortjener. Signal vil ha en god sammensetning av næring, hotell og leiligheter, samt restauranter, handel og møteplasser på gateplan. Vi skal gi rom for små og store signaler! Samtidig sendes et signal til omverdenen. Vi ønsker å sette en standard for byutvikling og byggemetode. Signal utvikles gjennomgående med fokus på grønne tak, optimale solforhold, smarte materialvalg og fornybare energiløsninger. Prosjektet i sin helhet vil bli miljøsertifisert med et mål om BREEAM-NOR sertifisering. Det gjør vi både fordi verden trenger det og fordi et dynamisk arbeidsliv krever det. Det moderne bymennesket vil bo og jobbe i en fremtidsrettet by. Hvor bransjer møtes og innovasjonstakten er høy. Hvor ting fungerer og er tilrettelagt, med smarte løsninger og arealeffektive kvaliteter. Slik en moderne by bør være.   Historiske signaler Signalet vi sender kan spores helt tilbake til Lillestrøms spede begynnelse. Det verneverdige telegrafbygget, sammen med jernbanen, representerte sin tids kommunikasjonssprang, og muliggjorde utvikling, handel og velstand. Telegrafbygget vil stå som et smykke i en moderne bygningsrekke, og selv om telegrafens instrumentpaneler for lengst er slått av, vil bygget fortsatt sende signaler om hva som skal til for å skape en god by: Kommunikasjon mennesker imellom.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>